/ 5 نظر / 127 بازدید
علیرضا آقاابراهیمی

تصویر یک: شتری در کویر مرکزی. تصویر دو: باغ گلشن طبس تصویر سه و چهار: پلیکان های باغ گلشن تصویر پنج: گربه ی ساکن باغ گلشن! تصویر هفت: نخل های کویر تصویر هشت: باغ اکبریه بیرجند تصویر نه، ده و یازده: پارک توحید بیرجند تصویر دوازده: کاج های سربه فلک کشیده ی باغ اکبریه نصویر سیزده: نویسنده ی وبلاگ! در کنار درختان قطور اکبریه تصویر چهارده: پرندگان خشک شده در موزه ی حیوانات باغ اکبریه تصویر پانزده: گل نرگس تصویر شانزده: این جانب در باغ اکبریه!!

محمدرضا آقاابراهیمی

سلام. چه عکس های کم نظیر و زیبایی! من در 20 سال گذشته بیش از 100 بار مسیر بین اصفهان و بیرجند و بالعکس را در دل کویر مرکزی ایران رانندگی کرده ام و هرگز از دیدن منظره هایی مثل عکس اول یا استراحت در باغ گلشن طبس سیر نشده ام. زیبایی های باغ اکبریه و پارک توحید آنقدر زیادند که من مقیدم هر میهمان تازه واردی را به آنجا ببرم. منتظر انتشار عکس هایت از آن عصر دل انگیز در دامنه و کوره راههای کوه باقران هستم.

محمدرضا آقاابراهیمی

سلام. چرا بقیه عکسا را نیمی زاری؟!!

فریبا

سلام عالی بود من برد به گذشته دور وقتی که اونجا دانشجو بودم.